2012. dec. 31.

BÚÉK! Békés, boldog új évet kívánok minden kedves látogatómnak!

2012. dec. 24.

Áldott karácsonyt!Eljövénk e házhoz, hogy hírt adjunk Róla,
aki megszületék barmoknak jászlában.
Úr Jézus Krisztusrul, mi Idvezítőnkrül,
aki megszabadít minket bűneinktül.

Ki magára vevé a szegények terhét,
árvák árvaságát, özvegyek keservét,
hogy mind vele menvén, eljuthassunk végre
mennyei országba, örök idvességbe!

Legyen hát e házon s benne lakó népen
békesség és áldás Úr Jézus nevében.
Jól elljék a jószág, gyarapodjék minden,
apraját és nagyját áldja meg az Isten!

S kik jövénk e hírrel, szegény pásztornépek,
messzi Betlehembül, ha nem is hinnétek,
lássatok vendégül, tisztességgel kérünk,
hadd légyen e háznál békés pihenésünk!

Ámen.
(WA, Iván és Birtalan betlehemezése)